skip to Main Content

Brugerbetingelser for anvendelse af app’en Navngiv

Brugerbetingelserne (version 1.00 af brugerbetingelser) er senest opdateret oktober 2019 og erstatter alle tidligere gældende betingelser. Betingelserne er gældende, indtil nye betingelser udsendes.

Generelt

App’en Navngiv ejes, drives og administreres af NORDIOS IVS, CVR nr. 36475528, Nyvangsvej 36G, DK-5000 Odense C.
Brugerbetingelserne gælder for applikationen Navngiv samt services tilknyttet hertil (herefter benævnt ”applikationen” og/eller den samlede betegnelse ”Navngiv”).
Det er en betingelse for brugen af Navngiv, at du accepterer brugerbetingelserne. Accepteres brugerbetingelserne ikke kan du ikke anvende Navngiv. 
Navngiv (i nogle tilfælde Navngivs samarbejdspartnere eller andre tredjeparter) har alle rettigheder, herunder ejendomsret og ophavsret, til billeder, mediefiler, tekster m.v., som findes i Navngiv. Indhold må ikke kopieres eller på anden måde eftergøres uden specifik skriftlig tilladelse fra Navngiv. Alle fornavne i applikationen stammer fra Ankestyrelsen (ast.dk).

Brugerprofil

For at anvende Navngiv skal du oprette en profil. Oprettelse af en profil kræver, at du som minimum angiver din e-mailadresse samt en adgangskode. Den profil, du opretter, er til din egen personlige brug.
For at få fuldt udbytte af alle funktioner i Navngiv kan du frivilligt vælge at oplyse en række yderligere oplysninger f.eks. om dig selv og dit barn/kommende barn. 
Ved oprettelse af en brugerprofil i Navngiv skal du indtaste en personlig adgangskode, som til enhver tid skal behandles fortroligt. Du må aldrig gøre din adgangskode tilgængelig for andre.
Ved at acceptere brugerbetingelserne giver du samtykke til, at Navngiv må sende dig eller på anden vis præsentere dig for målrettet markedsføring og reklamer i applikationen, og kontakte dig, hvis du har vundet en af vores kundekonkurrencer i applikationen. Markedsføring og reklamer kan være rettet mod tilkøb i applikationen såvel som markedsføring og reklamer fra tredjeparter (andre virksomheder, serviceudbydere, partnere, annoncører, reklamebureauer, el.lign.).
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter Navngiv indsamler og behandler vi automatisk en række sådanne informationer. F.eks. anonymiseret brugsadfærd, statistik, geografisk placering, mv. som primært anvendes til at forbedre brugeroplevelsen i fremtidige versioner. Ved oprettelse af bruger i Navngiv giver du yderligere samtykke til at vi må behandle dit navn og e-mail.

Sikkerhed

Navngiv overholder til som minimum følgende sikkerhedskrav:
  • Al data, der kommunikeres frem og tilbage imellem Navngiv og din enhed, er krypteret. Det er derfor ikke muligt for udefrakommende at tilgå indholdet af datastrømmen imellem dig og Navngiv.
  • Navngiv tager løbende og automatisk backup af alle data i Navngiv
Du er selv ansvarlig for hemmeligholdelse af din adgangskode. I tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug af din adgangskode skal du straks skifte dit kodeord. Hvis Navngiv mistænker misbrug af din profil, kan vi altid spærre din profil. Navngiv er i disse situationer uden ansvar over for dig eller tredjemand.

Kommunikation mellem Navngiv og bruger

Navngiv sender dig til tider notifikationer/push-notifikationer på din enhed, medmindre du aktivt fravælger dette. Sådanne notifikationer kan f.eks. være navne du har matchet med en partner, statistik, brugsstatistik, nye opdateringer, orienteringer om nye navne og funktioner, tilbud, reklamer, og lignende materiale vedrørende Navngiv. Notifikationerne kan være generelle, reklameret indhold eller baseret på oplysninger om din anvendelse af Navngiv. 
Med dit samtykke kan Navngiv sende nyhedsbreve. Du kan tilmelde dig Navngivs nyhedsbrev på navngiv.dk/nyhedsbrev.

Rettigheder

NORDIOS IVS har samtlige rettigheder til applikationen samt øvrigt materiale på Navngivs platforme, herunder applikation (Navngiv) og hjemmeside (Navngiv.dk). Dette omfatter, men er ikke begrænset til, ophavsrettigheder, ejendomsret og varemærkerettigheder til Navngiv.
Du bevarer rettighederne til materiale, du lægger op på Navngiv, men giver Navngiv en ikke-eksklusiv brugsret til dette materiale.
Som bruger får du en ikke-eksklusiv brugsret til Navngiv. Navngiv kan til enhver tid tilbagekalde denne brugsret.
Du må som bruger gerne kopiere, distribuere og vise materiale fra Navngiv, forudsat du krediterer med ”Navngiv.dk”. Dette omfatter ikke kopiering af applikationen. 
NORDIOS IVS er berettiget til når som helst at overføre, overdrage og/eller videregive sine rettigheder til applikationen (f.eks. ved et frasalg af applikationen).

Drift

Navngiv søger efter bedste evne at undgå fejl, mangler og driftsforstyrrelser i applikationen, men dette kan forekomme. Navngiv modtager gerne orientering om sådanne forhold på navngiv@nordios.com og vil til enhver tid søge at afhjælpe sådanne snarest belejligt.
Navngiv foretager løbende vedligehold og opdateringer af applikationen. I forbindelse med vedligehold kan visse eller alle funktioner blive midlertidigt utilgængelige. I forbindelse med opdateringer kan en eller flere funktioner, herunder tilkøb, blive fjernet eller ændret fra Navngiv. Navngiv kan til enhver tid vælge helt at ophøre eller lukke og nedtage applikationen (enten midlertidigt eller permanent). 
Navngiv er ikke på nogen måde ansvarlig over for sine brugere i tilfælde af funktionsfejl, datafejl, mangler, driftsforstyrrelser eller fjernelse af funktioner eller data i applikationen. 

Ophør

Hvis du er uenig i brugerbetingelserne eller af anden årsag ikke længere ønsker at anvende Navngiv, kan du til enhver tid slette din brugerprofil.
Navngiv kan til enhver tid og uden varsel suspendere eller opsige din aftale om brug af Navngiv og eventuelt slette din brugerprofil, f.eks. i tilfælde af uacceptabel brugeradfærd, forsøg på misbrug, forsøg på at få adgang til andres data eller anden ulovlig eller uanstændig opførsel. Såfremt Navngiv suspenderer eller opsiger din aftale om brug af Navngiv, vil Navngiv rette henvendelse til dig via den e-mailadresse, som du har angivet ved oprettelse af din profil hos Navngiv.
Ved sletning af din brugerprofil slettes eller anonymiseres alle de data, der er registreret på din brugerprofil i Navngiv permanent og kan ikke genskabes. Du kan ikke rette nogen former for krav mod Navngiv, såfremt din konto slettes.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et eller flere af de samtykker, du har afgivet over for Navngiv. Tilbagekaldelse kan ske på ved at kontakte navngiv@nordios.com. Såfremt du tilbagekalder et eller flere af dine samtykker kan det ikke garanteres at du kan have fortsat adgang til din brugerprofil eller vil kunne anvende applikationen. 

Ansvar

NORDIOS IVS kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for din brug af applikationen. Din brug af Navngiv samt brug af den information, du kommer i besiddelse af ved brug af Navngiv, er til enhver tid på eget ansvar og for egen risiko. Navngiv henter navnelister med godkendte fornavne i Danmark fra Ankestyrelsen (ast.dk). Navngiv kan derfor ikke endeligt garantere at alle fornavne fundet i applikationen er godkendt som fornavn i Danmark. 
I de tilfælde, hvor Navngiv giver mulighed for, at brugerne får særlige tilbud fra tredjemand, kan Navngiv ikke gøres ansvarlig for eventuelle aftaler indgået af brugeren med tredjemand. Dette er alene et forhold mellem brugeren og sådan tredjemand.
Navngiv er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen, skade eller tab i tilfælde af force majeure, hvortil henregnes bl.a. virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som Navngiv ikke rimeligvis kunne forudse eller undgå.
Såfremt NORDIOS IVS uanset ovenstående måtte blive erstatningsansvarlig, kan NORDIOS IVS samlede erstatningsansvar over for en bruger aldrig overstige et beløb svarende til, hvad brugeren måtte have betalt til Navngiv for brugen af Navngiv inden for de seneste 12 måneder forud for kravets opståen.

Lovvalg og tvister

Enhver tvist mellem Navngiv og brugere skal så vidt mulig søges afgjort i mindelighed. Navngiv er et dansk foretagende og underlagt dansk lovgivning.
Såfremt en tvist mellem Navngiv og brugeren ikke kan afgøres i mindelighed, skal sådan sag afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole.

Ændringer i brugerbetingelser

Navngiv kan til enhver tid og uden varsel ændre disse brugerbetingelser. Den seneste version findes altid på navngiv.dk/brugerbetingelser samt i applikationen. Du orienteres om ændringer af betingelserne via den e-mailadresse, du har oplyst i din brugerprofil hos Navngiv eller via push-meddelelse i applikationen.
Back To Top